Albert Bakker

 Functie FRS: Stagiair

1. Wie ben je?
Albert Bakker

2. Verliefd, verloofd, getrouwd?
Getrouwd met Maria Post en heb 1 Kind.

3. Wat doe je voor de kost?
Werkzaam op de versafdeling van Rodé Vis.

4. Hoe ben je bij het FRS Urk gekomen en wanneer?
Naar aanleiding van een advertentie in het Urkerland heb ik me aangemeld. Sinds september 2009 volg ik de interne opleiding bij de FRS.

5. Waarom de FRS?
Het leek me een goede aanvulling op mijn EHBO diploma en een betere kennis opdoen in de praktijk.

6. Als je iets zou willen veranderen bij de FRS wat zal dit zijn?
Weet ik nog niet, dat moet ik eerst nog gaan ondervinden.

7. Wat is je tot nog toe het meest bijgebleven?
Het meest wat bij mij is bijgebleven is, zijn de lesavonden en de werktuig bouwkundige opmerkingen van Fokke.

8. Heb je naast deze 'hobby' nog andere hobbies?
Ja, ik speel mondorgel bij Mondorgelorkest Jan van Dalfsen, waar ik ook voorzitter van ben, en foto's bewerken.

9. Wil je nog iets kwijt?
Ik vind dat er een gezellige sfeer is binnen het team van de FRS.