Harco Mulder

 Functie FRS: Chauffeur

1. Wie ben je?
Harco Mulder

2. Verliefd, verloofd, getrouwd?
Getrouwd

3. Wat doe je voor de kost?
Koster van de Eben Haëzer Kerk en vissorteerder in de visafslag.

4. Hoe ben je bij het FRS Urk gekomen en wanneer?
Ik ben bij het Rode kruis gekomen in Oktober 1992 door een ingrijpende ziekte van een van onze kinderen, hierdoor is mijn belangstelling gewekt voor alles wat medisch is en met hulpverlening te maken heeft. In augustus 1994 ben ik bij de Ambulance van het Urker rode kruis gekomen.

5. Waarom de FRS?
Omdat ik daar medisch bezig kan zijn en uit naastenliefde wat voor de medemens kan betekenen. Hierbij spreekt mij de geschiedenis uit de bijbel van de ‘Barmhartige Samaritaan mij erg aan.

6. Als je iets zou willen veranderen bij de FRS wat zal dit zijn?
Een bredere inzet van de FRS zodat we ook bij straatongevallen weer worden opgeroepen.

7. Wat is je tot nog toe het meest bijgebleven?
Het ongeluk op Koninginnedag waarbij een jongen door ons kon worden gered door een geslaagde reanimatie maar, helaas ook een jongen  waarbij hulpverlening niet mocht baten. En een kinder reanimatie die niet goed afliep.

8. Heb je naast deze 'hobby' nog andere hobbies?
Ik heb het met deze “hobby” al druk genoeg.

9. Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop op een goede samenwerking met al onze plaatselijke huisartsen en uiteraard met onze collega’s van de GGD.