Epiloog

Het FRS-Urk heeft tot heden aan de verwachtingen voldaan: snelle hulpverlening in spoedeisende situaties als assisterende unit voor huisarts en ambulancedienst. Daarmee past het systeem naadloos in de in Nederland in gang gezette ontwikkeling betreffend hulpverlening in spoedeisende situaties m.b.t. de inzet van AED’s. In zijn organisatie-vorm uniek, kan het als zodanig zeker ook een modelfunctie in Nederland krijgen. Gezien het draagvlak binnen de gemeente, de eerstelijns hulpverleners en de ambulancedienst, dient door hen samen met de afdeling Urk van het Rode Kruis gewerkt te worden aan het in stand houden en uitbreiden van het FRS-Urk, waarbij het uitdragen naar derden van deze organisatievorm mede-prioriteit behoort te krijgen. Het zou immers mooi zijn wanneer in de toekomst de burgers van Urk niet zelf voor de bekostiging van dit systeem, dat een lacune vult in de spoedeisende hulpverlening, behoeven te zorgen.

P.C. Hildering