De rol van het FRS-Urk in de spoedeisende hulpverlening op Urk, de toekomst

De ontwikkelingen in Nederland lijken vooral te gaan in de richting van een netwerk van AED’s met mensen die deze apparaten kunnen bedienen naast de professionele ambulancehulpverlening die een 15 minuten grens blijft houden. Een netwerk van AED’s met de in het vorige stukje genoemde voorwaarden kan natuurlijk ook vervangen worden door een rijdende AED met geschoolde vrijwilligers. Voordeel is dat het aantal apparaten en het aantal te scholen en op kwaliteit te toetsen personen veel geringer is. Wanneer daarnaast een dergelijke mobiele AED bijkomende mogelijkheden heeft in samenspraak met de opgeroepen huisarts of ambulance, is er een groot voordeel te behalen tegen een aantrekkelijk prijskaartje.

Het FRS-Urk kan deze rol uitstekend vervullen:
-het apparaat is aanwezig inclusief AED-functie
-het apparaat is in goede conditie en wordt regelmatig getest
-de vrijwilligers van het FRS-Urk zijn geschoold en worden maandelijks tweemaal bijgeschoold door ambulance-personeel
-de vrijwilligers hebben een sluitend oproeprooster en zijn (zie eerdere data) in principe binnen 6 minuten aanwezig bij het slachtoffer na alarmering
-er wordt gealarmeerd via de meldkamer met een zekere respons
-na- en bijscholing en controle op kwaliteit is aanwezig
Naast deze voorwaarden is er sprake van voorwaarden voor de genoemde meerwaarde, namelijk de aanwezigheid van ambulance of huisarts. Ook aan deze voorwaarde is voldaan, aangezien er een goede samenwerking is tussen het FRS-Urk en de ambulancedienst, welke in een werkschema is geconcretiseerd. Ook de huisartsen van Urk zijn meegenomen in dat werkschema en hebben aangegeven de meerwaarde voor de bij hun praktijken ingeschrevenen te zien en te onderschrijven. Recent is dit bevestigd door de HAGRO Urk-1 (koppelen meer meerwaarde aan bredere inzet en garanderen betrokkenheid voor de toekomende jaren) en de Urker Huisartsen Maatschap (bevestigen deelname onder de huidige condities).

Aangezien aan de praktische voorwaarden is voldaan, resteert de vraag naar financiering en draagvlak om een voortgaand functioneren mogelijk te maken. Wat betreft de financiering is inmiddels duidelijk, dat er door bijdragen van de gemeente (met een garantie voor 4 jaar) en private bijdragen n.a.v. een actie onder het bedrijfsleven en de burgers, voldoende potentieel aanwezig is. Afgaand op de stemming binnen de gemeenteraad van Urk, is er ook voldoende politiek draagvlak binnen de gemeente voor een voortbestaan van het FRS-Urk.