Ontwikkelingen in de spoedeisende hulpverlening in Nederland

De regelgeving betreffend de ambulancehulpverlening gaat uit van een aanrijtijd van 15 minuten. Daarin is Nederland een uitzondering in de westerse wereld (zie bijlage 1). Medisch gezien wordt wereldwijd (ook bij medisch Nederland) 7-8 minuten aangehouden als acceptabele delay. De politiek wil daar echter inzake de regelgeving voor ambulancehulpverlening niet aan, waarschijnlijk omdat het geld kost en ook eigenlijk in ons land niet hoog op een agenda/wensenlijst staat. Wel zijn er de laatste jaren steeds meer initiatieven om Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) te plaatsen op plekken waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn (winkelcentra, uitgaansgelegenheden). Deze initiatieven hebben tot heden geen onderbouwing in regelgeving uit Den Haag. Tot enige jaren geleden werden dergelijke initiatieven (evenals die tot het oprichten van First Responders) zelfs tegen gewerkt via de inspectie. Die tijd is nu voorbij. Lokaal en regionaal worden daarvoor gelden vrij gemaakt (zie bijlage 2). De bedoeling van het plaatsen van AED’s op strategische plekken is om snel (binnen 7 minuten) te kunnen defibrilleren, de belangrijkste levensreddende handeling bij hartstilstand. In deze geldt de slogan van de hartstichting letterlijk: elke seconde telt. Om dat te kunnen bereiken is wel infrastructuur noodzakelijk:

-het apparaat moet makkelijk bereikbaar, maar wel achter slot (diefstal, vernieling), aanwezig zijn
-het apparaat moet in goede conditie zijn, hetgeen betekent: moet regelmatig gecontroleerd worden
-mensen moeten worden opgeleid in het hanteren van het apparaat als onderdeel van een bredere cursus reanimatie (niet altijd is defibrilleren effectief)
-geschoolde mensen moeten altijd in de omgeving aanwezig zijn, hetgeen betekent dat de groep die wordt opgeleid niet te klein kan zijn
-degenen die ingeroosterd zijn voor het bedienen van het apparaat moeten ook gealarmeerd kunnen worden via de meldkamer. Dat betekent dat een sluitend alarmsysteem noodzakelijk is en een zekere respons verwacht moet kunnen worden (beschikbaarheid, roosters)
-na- en bijscholing c.q. periodieke oefening is noodzakelijk voor genoemde groep vrijwilligers
Alternatief is het opleiden van hulpdiensten (brandweer, politie) in het gebruik van AED’s. Deze zijn vaak sneller aanwezig dan de ambulance. Overigens heeft dat zijn eigen voetangels en klemmen bij m.n. het professionele deel (politie van Amsterdam is er mee gestopt omdat opleiding en bijscholing per agent 2 werkdagen of betaling overuren/jaar kostte en dan ook nog een deel van het korps niet gemotiveerd was).