Inleiding

Vanaf 1998 functioneert op Urk het “First Responder Systeem Urk” (verder FRS-Urk). Het systeem is in feite een voortzetting van de ambulancedienst van de afdeling Urk van het Nederlandse Rode Kruis. Primaire doelstelling is het bekorten van de tijdsduur tussen alarmering en ambulance-hulpverlening bij spoedgevallen. Het systeem wordt bemand door vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Urk. Deze vrijwilligers assisteren hetzij de huisarts, hetzij het ambulancepersoneel. De vrijwilligers functioneren in principe niet zelfstandig in hulpverleningssituaties. Voor een adequaat assisteren volgen de vrijwilligers een scholing (bij- en na-), welke gegeven wordt door ambulancepersoneel onder toezicht van de ambulancedienst.

In de periode 1998-2000 is er sprake geweest van een pilot, welke is gefinancierd door de gemeente Urk, de provincie Flevoland en zorgverzekeraar Groene Land Achmea. Uit het onderzoek is gebleken dat het systeem aan alle onderzoeksvragen in ruime mate voldoet (zie “Beknopt evaluatie-rapport”, 2001, A.J. Henkes & P.C. Hildering). Bij de evaluatie is door een aantal huisartsen aangegeven dat zij de belasting om ook voor ongevallen, c.q. 112-meldingen, paraat te moeten staan, als te hoog ervaren hebben. Om die reden is er in stappen een ander alarmschema ingevoerd, waarbij het uitrukken bij iedere A1 melding is vervangen door inzet bij onwelmeldingen. Dat heeft tot gevolg gehad, dat het FRS-Urk minder inzetbaar is. Vanaf medio 2001 wordt de FRS-Urk ingezet op verzoek van de huisarts, de reddingsboot, de brandweer, de ambulance ter plaatse en bij 112-meldingen, waarbij sprake is van een mogelijk levensbedreigende situatie (z.g. onwelmeldingen). In dat laatste geval wordt ook de dienstdoende huisarts ingeschakeld. Overigens is de financiering van het project door de provincie en de zorgverzekeraar in 2001 gestaakt.

In 2003 is de ambulance met het openen van de post op de Abtsweg beduidend dichter bij Urk gekomen. Met de toegenomen paraatheid en kortere afstand tot Urk blijken echter niet alle problemen opgelost. Dat hangt o.a. samen met de beschikbaarheid, welke weer wordt bepaald door het gegeven dat er een deel van de dag slechts twee ambulances zijn voor het gebied Noordoostpolder/Urk, met daarbij de uitgestrektheid van het gebied als nevenfactor.

In verband met noodzakelijke investeringen en de financiering van het systeem voor de komende jaren, volgt een beschrijving van de inzet van het FRS-Urk tot en met september 2005, een beschrijving van de ontwikkelingen met betrekking tot hulpverlening bij spoedgevallen in Nederland en de rol die het FRS-Urk daar lokaal in kan spelen en een beschrijving van de gewenste inzet in relatie tot de financiering en de vraag vanuit de eerstelijn van Urk.